DECOS EN GO. LANCEREN STANDAARD MODEL VOOR BESTUURS- EN RAADSINFORMATIE

Nieuws – 23 september 2015. Decos en GemeenteOplossingen (GO) hebben gezamenlijk inmiddels tien klanten voorzien van de koppeling tussen het zaaksysteem JOIN Zaak en Document en de GO. app voor raads- en bestuursvergaderingen. De in co-creatie ontwikkelde koppeling maakt gebruik van één standaard informatiemodel voor vergaderingen, agendapunten, gremia en documenten bij deze agendapunten.

Tot voorheen was er nog geen standaard voor deze uitwisseling en door ervaringen uit de praktijk blijkt dat deze informatie volledig aansluit op de behoefte van deze klanten. Decos heeft dit model bijvoorbeeld ook toegepast in de koppeling met iBabs. Decos en GO. hebben besloten dit informatiemodel te publiceren en openbaar te maken als voorzet voor een nieuw Standaard Uitwisseling Formaat: StUF VERGADEREN. 

Deze standaard wordt aan de markt aangeboden als voorzet in de discussie over Open Data en is primair van toepassing voor gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en provincies. Op deze manier willen zowel Decos als GO. ervoor zorgen dat het model een standaard wordt voor alle leveranciers die raadsinformatie willen uitwisselen tussen de interne overheidsorganisatie en belanghebbenden zoals politieke organen en inwoners. Door het aanbieden van raadsinformatie in STUF-formaat wordt transparantie binnen de lokale democratie beoogt en biedt het iedereen de kans om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van deze data.

 

Op Pleio (Plein Overheid) is de standaard te vinden in de groep: Standaardisatie in bestuurs- en raadsinformatie. Het is hier ook mogelijk om te discussiëren en reageren op ontwikkelingen van deze standaard.

 

Please select a valid form