JET-NET PARTNERSHIP NORTHGO COLLEGE EN DECOS

Nieuws – 25 februari  2014. Decos en het Northgo College hebben de bestaande banden officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een partnership van Jet-Net – het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Nu de samenwerking in deze overeenkomst is gegoten, kunnen de projecten die de school al deed met het IT-bedrijf verder uitgebouwd worden. “Wij zijn heel blij met deze duurzame samenwerking,” aldus Marc Janssen, directeur van het Northgo College. Het partnership werd door zowel de directeuren van Northgo en Decos als door de aanwezige leerlingen digitaal ondertekend op de iPad.

 

Decos: vandaag al bezig met de toekomst

 

Decos was voor Northgo al opdrachtgever bij verschillende technasiumprojecten. Door het ondertekenen van het Jet-Net contract wordt deze samenwerking voortgezet in een duurzaam partnership. Directeur van het Northgo College Marc Janssen: “Het mooie aan deze langdurige samenwerking met Decos is dat dit bedrijf vandaag al bezig is met de toekomst. Wij leiden onze leerlingen op voor werk wat zij over acht jaar zullen uitvoeren. Decos is een bedrijf dat zo ver vooruit kijkt. Onze leerlingen krijgen nu echt gelegenheid om binnen zo’n organisatie opdrachten uit te voeren en mensen te ontmoeten die vandaag hún latere werk al aan het doen zijn.”

 

“Ik vind het heel belangrijk de technische belangstelling van de jeugd te stimuleren,” licht Decos-directeur Paul Veger zijn motivatie toe om het partnership met Northgo, binnen het Jet-Net netwerk, aan te gaan. “Zij zijn immers de innovators van de toekomst. Voor ons als IT-bedrijf is het essentieel om te innoveren en ideeën van kinderen kunnen daarbij een onverwachte inspiratiebron zijn. Bovendien kunnen kinderen altijd meer dan je denkt. Ik zie het als een persoonlijke uitdaging deze kinderen van de Northgo op zo’n manier te prikkelen het beste uit zichzelf naar boven te halen!”

 

Enthousiaste leerlingen

 

De heer Janssen en de heer Veger tekenden het contract digitaal op de iPad, aangezien Decos een papierloos bedrijf is. Vervolgens zetten ook alle aanwezige leerlingen hun digitale handtekening. Ook zij zijn enthousiast over de samenwerking, zoals één scholiere verwoordde: “Ik heb vorig jaar al een project bij Decos gedaan en vond het heel gaaf. Het is een heel apart en cool gebouw, en de mensen hier zijn heel aardig. We hebben toen een aantal interviews gehouden en iedereen wilde graag meewerken en antwoordde ook eerlijk. Dat was erg leuk.”Komende week gaan de leerlingen aan de slag met een variatie van keuze-projecten, waarvan een aantal aangedragen zijn door Decos. Volgend schooljaar zullen deze en andere bestaande projecten in zowel boven als onderbouw worden gecontinueerd en, waar mogelijk, uitgebreid naar de andere beta-vakken. Ook zullen Northgo en Decos gezamenlijk deelnemen aan andere Jet-Net projecten, bijvoorbeeld een Girls Day of debatwedstrijd.

 

Jet-Net

 

Jet-Net is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel van de samenwerking is havo en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van technologie en hen te interesseren voor een technische vervolgopleiding. Nederland richt zich sterk op een kenniseconomie, en neemt hier een vooraanstaande plek in. Maar dat kan alleen blijven bestaan als er voldoende jonge mensen opgeleid worden in de bètawetenschappen. Door een nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid, ervaren havo/vwo-leerlingen dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. Ook Jet-Net is enthousiast over de nieuwe samenwerking tussen Northgo en Decos. Sebastiaan Smit namens Jet-Net: “Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen in contact komen met de werkelijkheid, zodat zij weten welke beroepen er achter bepaalde studies zitten. Door de samenwerking met Decos kunnen zij daar nu een realistisch beeld van krijgen. En het hele Jet-Net netwerk gaat open voor Northgo, die nu aan al onze landelijke activiteiten kunnen deelnemen. Samen met Decos zal dat een mooie samenwerking worden!”