JOIN als wettelijk digitaal archief

Organisatiebrede digitale dossiervorming met voortdurende procesbewaking, voor compliancy in het onderwijs.