EVENEMENT ASSISTENT

Snel samen vergunningen regelen

 

Van straatbarbecue tot festival: bij de aanvraag van een vergunning voor een evenement komt veel kijken. Vaak gaat dit gepaard met talloze mails tussen organisator, gemeente en adviesdiensten. De online applicatie EvenementAssistent maakt dit proces veel efficiënter en overzichtelijker. Dit komt doordat het aanvraagproces vergaand wordt geautomatiseerd en doordat alle betrokkenen in één omgeving samenwerken. Daardoor kunnen alle partijen de aanvraag snel, compleet en veilig behandelen.

 

 

“Het hele dossier is niet meer verspreid in talloze mailtjes,
maar kan ik overzichtelijk op één plek raadplegen!”

Job Kok, Evenementencoördinator

 

 

Efficiency en overzicht

 

Organisatoren van evenementen dienen de aanvragen voor de vergunning vaak in via een webformulier. De praktijk leert dat zij daarbij lang niet aan alles denken – zeker niet aan alle risico’s. Daardoor moet u regelmatig achter ontbrekende informatie aan, om de situatie volledig in kaart te kunnen brengen en deze samen met de hulp- en adviesdiensten goed te kunnen beoordelen. Hierbij gaan er vaak veel e-mails heen en weer tussen de organisator, de hulpdienst en u, waarbij documenten verspreid raken en het overzicht al snel zoek is.

 

De wizard van EvenementAssistent ondersteunt de aanvrager stap-voor-stap om alle relevante vragen direct te beantwoorden. Daardoor is het voor u en de adviesdiensten veel gemakkelijker om de aanvraag te beoordelen. Doordat alle details al vanaf het begin worden vastgelegd, is het voor alle betrokkenen helder wat er precies gaat gebeuren en wat er van ieder wordt verwacht. Alle betrokkenen hebben toegang tot de EvenementAssistent, zodat u in één gezamenlijke – en uiteraard veilige – omgeving de aanvraag samen kunt behandelen.

 

 

Meer weten?

Download onze Informatiesheet EvenementAssistent

Wat levert EvenementAssistent op?

 

Voor u als gemeente:

 

 • U ontvangt altijd complete aanvragen
 • U heeft altijd volledig overzicht in de status van alle aanvragen
 • U werkt efficiënter en transparanter samen met organisatoren en hulpdiensten
 • U ontvangt automatisch een risicoscan, op basis van een landelijke eenduidige methode
 • U bent altijd up-to-date met actuele (lokale) wet- en regelgeving

 

 

Voor evenementorganisatoren:

 

 • Zij kunnen 24/7 eenvoudig een online aanvraag doen
 • Zij doorlopen alle relevante vragen op een gebruiksvriendelijke manier
 • Herhalende evenementen zijn eenvoudig te kopiëren
 • Zij hebben altijd overzicht van het dossier en de status van hun aanvraag

 

 

Voor adviesdiensten:

 

 • Zij hebben duidelijk overzicht van het dossier
 • Zij hebben inzage in álle evenementen binnen een gemeente, wat de taakuitoefening en de capaciteitsplanning eenvoudiger maakt
 • Zij kunnen evenementen goed vergelijken tussen gemeenten, waardoor advisering eenduidiger wordt

 

Meer weten? Lees onze Infosheet EvenementAssistent of neem gerust contact met ons op via imnofco.@sdoec.