Transparantie in elk besluit

Iedere Nederlandse overheidsinstelling heeft te maken met besluitvorming. Een complex proces waarvan een geordend verloop cruciaal is. Deze besluiten gaan ons immers allemaal aan. Daarom hebben wij in samenwerking met onze klanten de oplossing Bestuurlijke Besluitvorming ontwikkeld.

Besluitvorming

Het hele proces in één systeem

 

Ondanks enkele lokale verschillen verloopt het besluitvormingsproces bij elke organisatie in grote lijnen hetzelfde. Met Bestuurlijke Besluitvorming in JOIN wordt het besluitvormingsproces opgedeeld in vaste, zelf te configureren, stappen. Per stap worden betrokkenen geïnformeerd en al hun acties en documenten worden aan het besluit toegevoegd.

Op die manier zijn alle processtappen overzichtelijk en veilig opgeslagen in één systeem en is het hele proces transparant voor alle stakeholders.
 

Bestuurlijke Besluitvorming
Icoon agenda
Te koppelen aan de
oplossing voor agenderen
Icoon goedkeuring
Ook geschikt
voor raadsbesluiten
Icoon route
Verschillende accorderingsroutes
in te stellen

In zes stappen naar een besluit

Er zijn verschillende accorderingsroutes in te stellen,
maar bij elk besluit doorloop je altijd deze stappen:

1. Voorstel opstellen

Een voorstel opstellen, bestaande uit verschillende hoofdstukken en bijlagen.
 

2. Advies inwinnen

Optioneel: Advies inwinnen bij collega’s en informatie toevoegen of wijzigen.
 

3. Voorstel beoordelen

Een leidinggevende keurt het voorstel goed, zo niet gaat het voorstel terug naar stap 1.

4. Accorderen

Bestuurders geven aan of het voorstel akkoord is (naar stap 6) of dat ze het willen bespreken.
 

5. Agenderen

Het voorstel wordt op de agenda gezet, bijvoorbeeld via JOIN Agenderen.
 

6. Besluitenlijst

Er wordt een besluitenlijst aangemaakt en toegevoegd aan de zaak.
 

Wil jij het besluitvormingsproces perfect structureren?

Ik laat je graag zien hoe Bestuurlijke Besluitvorming jouw organisatie helpt om het besluitvormingsproces te stroomlijnen. Via onderstaande link kan je een vrijblijvende demo inplannen!

Plan een (online) demo    Stuur een mail

Bastiaan Kuiters
Bastiaan Kuiters
Sales Decos
06 295 143 30