Voorwaarden & SLA

Dit is een website van Decos Beheer B.V. (KVK 28046646), Decos Information Solutions B.V. (KVK 28054540) en Decos Software Development B.V. (KVK 51814617). Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van NL Digital van toepassing. In ons Service Level Agreement (SLA) is vastgelegd welke dienstverlening valt onder onze onderhoudscontracten.
 

Belangrijke documenten