Grip op de informatie-huishouding

De hoeveelheid digitale informatie binnen onderwijsinstellingen is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Versnippering van data en een gebrek aan transparantie liggen daardoor op de loer. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld op het gebied van archivering en privacy.

Het optimaliseren van processen en het implementeren van gestructureerde werkwijzen voor informatiemanagement zijn essentieel om deze uitdagingen succesvol aan te gaan.

 

 

Een strakke bedrijfsvoering voor kwalitatief onderwijs

Iedere kennisintensieve organisatie heeft behoefte aan een strak werkproces, waarbij digitale dossiervorming organisatie breed geregeld is. Decos is jouw ervaren partner voor digitaliseringsvraagstukken binnen het onderwijs. Onze mensen en technologieën versterken de interne bedrijfsvoering om zo jouw organisatie vooruit te helpen.

Samen met onze zusterorganisatie Doclogic hebben wij al tientallen onderwijsinstellingen geholpen om interne processen eenvoudiger en inzichtelijker te maken en om te voldoen aan alle wettelijke eisen rondom digitale archivering.

Onderwijs intro

Onze oplossingen
voor het onderwijs

Onze oplossingen voor procesgericht digitaal samenwerken, stroomlijnen de interne bedrijfsvoering. Zo kan jouw organisatie zich volledig richten op het bieden van het beste onderwijs.

Product Zaakgericht Werken

Procesmanagement

Zet niet langer je documenten, maar je processen centraal en bereik hogere productiviteit en betere samenwerking.

Product RMA Archivering

Document- & Recordmanagement

Optimaliseer de bedrijfsvoering met een centraal beheersysteem waarin registraties en documenten - van het moment van aanmaak tot archivering - worden opgeslagen.

Product Klantcontact

Klantcontactsoftware

Bied studenten en partners optimale service, door al hun vragen en relevante informatie om te antwoorden te bundelen in één systeem.

Product Digitaal Loket

Digitaal loket

Laat studenten en partners eenvoudig aanvragen indienen en bied een online platform om informatie uit te wisselen.

Product BBV

Bestuurlijke besluitvorming

Doorloop het gehele proces van voorstel, advies, agendering tot besluit transparant en veilig in één systeem.

Product facilitair onderwijs

Facilitaire meldingen

Een vies lokaal of een kapotte beamer? Laat studenten en medewerkers het direct melden en handel het efficiënt af.

ISO 27001
ISO 9001
ISO 20000-1
NEN-ISO 16175
MAATWERKOPLOSSINGEN

Onderwijsinstellingen zijn complexe, kennisintensieve organisaties. Voor hen zijn standaardoplossingen soms niet genoeg.

 

Veel onderwijsinstellingen hebben tientallen softwarepakketten draaien voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat levert vaak een ingewikkeld en lastig te beheren applicatielandschap op. Om niet geremd te worden in de groei van de organisatie, is maatwerksoftware van onschatbare waarde.

Ons ervaren ontwikkelteam kan verouderde applicaties vernieuwen of volledig nieuwe applicaties ontwikkelen om processen te stroomlijnen. Zo dragen we bij aan een modern applicatielandschap en een stabiele organisatie.

Bekijk de mogelijkheden

Maatwerksoftware
Quote Windesheim

JOIN speelt als centraal archiefsysteem een belangrijke rol in het behalen van een deel van onze ambities als hogeschool.

Cynthia Roos, Hogeschool Windesheim