Transparantie in elk besluit

Binnen grote zorgorganisaties spelen vele verschillende belangen. Bij elke keuze is het balanceren tussen zorgkwaliteit, financiën en externe factoren zoals wet- en regelgeving. En dat moeten er ook nog verschillende organen worden betrokken, zoals de OR of een cliëntenraad. Dat maakt besluitvorming een complex proces.

Besluitvorming

Het hele proces in één systeem

 

Om te zorgen dat elke beslissingen gestructureerd wordt afgehandeld, hebben we de oplossing bestuurlijke besluitvorming ontwikkeld. In deze module voor JOIN wordt het besluitvormingsproces opgedeeld in vaste, zelf te configureren, stappen. Per stap worden betrokkenen geïnformeerd en al hun acties en documenten worden aan het besluit toegevoegd.

Op die manier zijn alle processtappen overzichtelijk en veilig opgeslagen in één systeem en is het hele proces transparant voor alle stakeholders.
 

Bestuurlijke Besluitvorming
Icoon agenda
Te koppelen aan de
oplossing voor agenderen
Icoon versiebeheer
Versiebeheer op
gekoppelde bestanden
Icoon route
Verschillende accorderingsroutes
in te stellen

In zes stappen naar een besluit

Er zijn verschillende accorderingsroutes in te stellen,
maar bij elk besluit doorloop je altijd deze stappen:

1. Voorstel opstellen

Een voorstel opstellen, bestaande uit verschillende hoofdstukken en bijlagen.
 

2. Advies inwinnen

Optioneel: Advies inwinnen bij collega’s en informatie toevoegen of wijzigen.
 

3. Voorstel beoordelen

Een leidinggevende keurt het voorstel goed, zo niet gaat het voorstel terug naar stap 1.

4. Accorderen

Bestuurders geven aan of het voorstel akkoord is (naar stap 6) of dat ze het willen bespreken.
 

5. Agenderen

Het voorstel wordt op de agenda gezet, bijvoorbeeld via JOIN Agenderen.
 

6. Besluitenlijst

Er wordt een besluitenlijst aangemaakt en toegevoegd aan de zaak.
 

Wil jij het besluitvormingsproces perfect structureren?

Ik laat je graag zien hoe Bestuurlijke Besluitvorming jouw organisatie helpt om het besluitvormingsproces te stroomlijnen. Via onderstaande link kan je een vrijblijvende demo inplannen!

Plan een (online) demo    Stuur een mail

Richard Dobbe
Richard Dobbe
Sales Doclogic
06 11 649 649