Data-integraties JOIN Zaak & Document

Gegevens moeten tegenwoordig altijd en overal beschikbaar zijn, gemakkelijk uit te wisselen en veilig opgeslagen. Daarnaast wordt er steeds meer gewerkt met taakspecifieke applicaties, waardoor informatie zich verspreidt over verschillende systemen. Hierdoor is het belangrijker dan ooit om databronnen slim met elkaar te integreren. JOIN biedt hiervoor verschillende opties.

 

Standaard Uitwisseling Formaat

StUF is de standaard voor het uitwisselen van basisgegevens tussen systemen van overheids-organisaties. Gestandariseerd werken brengt veel voordelen met zich meebrengt, dus voeren wij zo veel mogelijk koppeling uit middels StUF. Lees meer in deze blog.

JOIN-scherm
Joyce-Remco

Common Ground

Door de snelgroeiende stroom aan data bij overheden loopt de huidige architectuur tegen zijn grenzen aan. Daarom werken overheden en leveranciers samen aan een nieuwe standaard voor informatie-uitwisseling: ZGW API's. Wij ondersteunen dit initatief en werken aan de eerste concrete projecten.

REST API

De JOIN REST API biedt externe systemen een geautoriseerde ingang om informatie uit JOIN op te halen, nieuwe items toe te voegen en om informatie te bewerken of te
verwijderen. Zo kunnen externe applicaties informatie uit JOIN weergeven en bijvoorbeeld zaken aanmaken.

REST-API
Data-integrator

JOIN Connect

Voor koppelingen die niet volgens een standaard gerealiseerd kunnen worden, bieden wij JOIN Connect, een integratieplatform dat speciaal ontwikkeld is om berichten uit te wisselen tussen JOIN en derde applicaties. Voor complexere koppelingen bieden wij bovenop JOIN Connect de data-integrator.

 


 Eenvoudig koppelingen realiseren met de data-integrator

Ons nieuwe data-integratieplatform vormt een handig hulpstuk om integraties op te zetten, op basis van JOIN Connect.

De data-integrator is opgebouwd uit verschillende 'bouwblokken' waarmee informatie kan worden opgehaald, omgezet en geëxporeerd of gedeeld met applicaties. Dit kan op basis van triggers of op geplande momenten. Daarnaast zijn er bouwblokken die acties kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken van een pdf of het verzenden van een mail.

Koppelingen kunnen op deze wijze eenvoudiger en sneller worden gerealiseerd waardoor je maximaal profiteert van de beschikbare informatie binnen je organisatie, zonder onnodige menselijke handelingen.

 

Data-Integraties overzicht-1

Een greep uit de beschikbare bouwblokken van de data-integrator.