Data-integraties JOIN Zaaksysteem

Gegevens moeten tegenwoordig altijd en overal beschikbaar zijn, gemakkelijk uit te wisselen en veilig opgeslagen. Daarnaast wordt er steeds meer gewerkt met taakspecifieke applicaties, waardoor informatie zich verspreidt over verschillende systemen. Hierdoor is het belangrijker dan ooit om databronnen slim met elkaar te integreren.

 

Standaard Uitwisseling Formaat

StUF is de standaard voor het uitwisselen van basisgegevens tussen systemen van overheids-organisaties. Gestandariseerd werken brengt veel voordelen met zich meebrengt, dus voeren wij zo veel mogelijk koppeling uit middels StUF. Lees meer in deze blog.

JOIN-scherm
Joyce-Remco

Common Ground

Door de snelgroeiende stroom aan data bij overheden loopt de huidige architectuur tegen zijn grenzen aan. Daarom werken overheden en leveranciers samen aan een nieuwe standaard voor informatie-uitwisseling: ZGW API's. Wij ondersteunen dit initatief en werken aan de eerste concrete projecten.

Niet standaard- koppelingen

Voor koppelingen die niet volgens een standaard zijn te realiseren, zetten wij onze data-integrator in. Hiermee kan je informatie uit JOIN in andere applicaties gebruiken of juist informatie ophalen om in JOIN te verwerken.

Data-integrator

 


 Eenvoudig koppelingen realiseren met de data-integrator

Sinds 2012 bieden we met JOIN Connect de mogelijkheid om geautoriseerd berichten uit te wisselen tussen JOIN en derde applicaties. Ons nieuwe data-integratieplatform vormt een heel handig hulpstuk hier bovenop.

De data-integrator is opgebouwd uit verschillende 'bouwblokken' waarmee informatie kan worden opgehaald, omgezet en geëxporeerd of gedeeld met applicaties. Dit kan op basis van triggers of op geplande momenten. Daarnaast zijn er bouwblokken die acties kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken van een pdf of het verzenden van een mail.

Koppelingen kunnen op deze wijze eenvoudiger en sneller worden gerealiseerd waardoor je maximaal profiteert van de beschikbare informatie binnen je organisatie.

 

Mogelijkheden-data-integrator

Een greep uit de beschikbare bouwblokken van de data-integrator.