Betrek inwoners en stroomlijn het proces meldingen openbare ruimte

Met Fixi maken inwoners eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk toewijzen en afhandelen.

 

 

Het gemak van Fixi in 3 stappen